Vi erbjuder häst/ridterapi för alla! Eftersom Anne är utbildad fysioterapeut kan vi även föreslå en plan för att stärka kroppen fysiskt utifrån ett individuellt behov. Elsa har gått samtliga steg i Svenska ridsportsförbundets ledarutbildning "Funktionsnedsättning och delaktighet" (FU1-3). För personer som har psykisk ohälsa erbjuder vi återkommande umgänge med hästarna samt ridning och vistelse i skog och natur. Vi erbjuder även personer med funktionsnedsättning ridturer och umgänge i stallet och skogen.

I studier där ridning har ingått som behandling, är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter.

Hästen utgör ett rörligt underlag som skapar goda förutsättningar för balans-, koordinations- och muskelträning. Ridning kan därför passa patienter med till exempel neurologiska sjukdomar, muskelproblem och psykiska funktionsnedsättningar. Resultat visar också att ridning kan minska smärtan och öka rörligheten hos personer med ryggproblem.

Att komma ut i naturen, byta miljö och umgås med djur är värdefullt. Känslan av att vara nära och ta hand om ett stort varmt djur som är tryggt och lugnt, gör det lättare att kunna slappna av och hitta lugnet i sig själv. Hästar lyssnar. Hästar dömer inte eller ställer krav på att man ska vara på ett speciellt sätt. Man får vara den man är för hästen.

Både Anne och Elsa har adekvat utbildning och vi lägger upp denna undervisning utifrån uppdrag. Kontakta oss!