Lösdrift

Unghästar och dräktiga / digivande ston behöver kraftigt bete och mycket energi medan ridhästarna får gå på magert bete så att de håller lagom hull. Vi fodrar bara de tidigare nämnda hästarna med fri tillgång på hösilage på vinterhalvåret.