Anläggningen

På anläggningen har vi tillgång till ca 50 ha mark och kan erbjuda fantastiska ridvägar, betesmarker, stort ljust ridhus, stor ridbana, rakbana. Vi planerar att bygga cafeteria, konferenslokaler och så småningom ovalbana. 

Vi tar emot ston med föl, unghästar, inackorderingar, träningshästar och skapar tillsammans med dig en överenskommelse hur du vill att din häst ska tas om hand. 

Det finns 30 boxar i stallet. Där finns även foderkammare, sadelkammare och spolspilta. 

Ridhuset är 20 x 60 m och ridbanan likaså. Rakbanan är ca 500 meter lång och uppmärkt med distanser. Vi projekterar för byggnation av ovalbana.